Zwarte Piet debat gaat buiten Amsterdam door

Screen Shot 2014-08-23 at 18.59.33

Het debat rond Zwarte Piet wordt nu ook buiten de gemeente Amsterdam gevoerd. De PvdA in Zwolle hield woensdagavond een debat. Het debat gaf bewoners de kans om hun mening te geven over hoe zij Zwarte Piet in de toekomst wilden zien. Het was de bedoeling dat het debat zich zou focussen op drie stellingen. Maar het publiek leidde het gesprek in andere richtingen. Er werd veel gesproken over de geschiedenis van Zwarte Piet en of het wel of niet racistisch is. Er waren ongeveer 60 tot 80 mensen aanwezig, waarvan 6 tot 8 allochtonen.

De PvdA Zwolle vroeg het publiek hoe zij als gemeenschap er voor konden zorgen dat er in Zwolle een Sinterklaasfeest voor iedereen plaats kon vinden, zonder dat er mensen zijn die zich gediscrimineerd voelen. Het publiek werd een beetje rumoerig en er hing spanning in de lucht. “Toen ik hier binnen kwam vroeg ik of Zwarte Piet wel aanwezig was. Want daar gaat het vanavond om. Maar toen zij u, ‘nee’. Ik wilde even zeggen dat hij er wel is, zei een vrouw aan het begin van het stadsdebat.

Zij toverde daarna een zwart masker met rode lippen te voor schijn en deed deze op. Het publiek begon te applaudiseren. “Ik zou aan jou [Typhoon] een kamaraad hebben. Ik zou nu zeggen, joh we gaan er tegen op! Omdat jij deze zelfde kleur hebt,” ging de vrouw door. Zij maakte haar ongepaste opmerking af door te zeggen dat wij in Nederland veel gekleurde mensen hebben die zich niet hoeven te schminken en zij wel.

Stadsdebat stellingen

Het stadsdebat begon met het voorstellen van het panel. Peter Pels, Rabia Madarun, Glenn de Randamie beter bekent als Typhoon en Meine Boomstra waren het kwartet dat het gesprek op gang zou brengen. Madarun en Randamie waren de twee allochtone panelleden. Inhoudelijk was er niet veel verschil tussen de argumenten van de pro-pieten die ook terug gevonden kunnen worden op facebook pagina’s zoals Pietitie.nl. Iemand riep ook dat Zwarte Piet “al honderden jaren” bestond.

De huidige Zwarte Piet bestaat sinds 1850, toen leraar Jan Schenkman de karikatuur onderdeel maakte van zijn kinderboek “Sinterklaas en zijn knecht”. De illustraties van Zwarte Piet in het boek, hebben duidelijk kenmerken van een persoon van Afrikaans afkomst. “Voor mij staat het gelijk aan een vorm van racisme omdat ik de persiflage van Zwarte Piet direct kan herleiden aan de slavernij, zei Glenn de Randamie.

De stellingen waren: “ Is Zwarte Piet racistisch”, “Moet de minderheid binnen een democratie zich aanpassen aan de meerderheid” en “Moet Zwarte Piet blijven of gaan”. De meeste mensen uit het publiek was van mening dat de minderheid zich zou moeten aanpassen aan de meerderheid. Het grootste gedeelte van het publiek vroeg zich af hoe het kan dat een minderheid Zwarte Piet negatief ervaart terwijl de meerderheid hier geen problemen mee heeft. Er werd gezegt dat Zwarte Piet niet racistisch is en dat het onmogelijk is dat een individu het als racisme ervaart. De “slachtoffers” werden neer gezet als boosdoeners en de “slachtoffers” werden verantwoordelijk gehouden voor het verpesten van een kinderfeest.

De autochtone bevolking in Zwolle vind het erg kwalijk dat zij word uitgemaakt voor racist, simpelweg omdat zij voor een Sinterklaasfeest zijn met Zwarte Piet. Er waren mensen aanwezig die het debat zijn aangegaan via Facebook. Een van de Facebook paginas die bezocht is was ‘Zwarte Piet is Racisme’. Een vrouw legde uit dat zij de discussie was aan gegaan met meerdere mensen maar dat zij constant werdt uitgemaakt voor racist. Er werd volgens haar niet naar haar geluisterd. Zij is van mening dat de geschiedenis van Zwarte Piet veel verder terug gaat dan 1850.

Het schminken van het gezicht zou een eeuwen oude traditie in Nederland en de rest van Europa zijn. Sinterklaas werd vroeger afgebeeld als de god van het donker, bekent als de Christelijke god Wodan. Het schminken zou meer te maken hebben met de zon en de maan, en dat de mensen bang waren dat het licht niet terug zou komen. In de ogen van de eerder genoemde vrouw is Zwarte Piet niet een persoon van Afrikaanse afkomst. Zij geloofd ook niet dat Zwarte Piet een slaaf was, want anders zou Schenkman ketens onderdeel gemaakt hebben van de illustraties om dat duidelijk aan te tonen.

Een man vertelde dat hij voor Zwarte Piet was maar het wel kon begrijpen dat bepaalde feitelijke aspecten van de karikatuur bepaalde gevoelens op wekten. Hij zei zelfs lachend dat hij toe durfde te geven dat de rode lippen een stapje te ver gingen. “Ik ben ervan overtuigd dat als het een intocht zal moeten gaan worden met Sinterklaas en Witte Piet met een paar roet vegen, waar de kinderen allemaal de buren kunnen herkenen. Ja? Dan is voor mij de jeu er helemaal af, zei Meine Boonstra, eigenaar van het Sinterklaasmuseum in Zwolle.

Uitspraak Amsterdam

De meerderheid bij het debat was ook van mening dat een rechter niet voor hun kon bepalen wat er met Zwarte Piet zou moeten gebeuren. De uitspraak door drie rechters in Amsterdam kwam toen ter sprake.

In tegenstelling tot de mening van een groot gedeelte van het publiek hebben Amsterdamse rechters besloten dat de mening van de minderheid meegenomen had moeten worden toen Burgemeester van der Laan besloot om afgelopen jaar een vergunning voor de intocht te verstrekken. De rechters waren van mening dat Zwarte Piet een karikatuur is van een persoon van Afrikaans afkomst die negatieve stereotyperingen uitbeeld. Zij vonden echter dat zij niet in de positie waren om daarover een uitspraak te doen. Zij waren er wel van overtuigd dat van der Laan rekening had moet houden met de bezwaarschriften die waren ingediend en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Leave a comment:

comment(s)