Barryl A. Biekman vertegenwoordigt Afrikaanse Diaspora tijdens VN opening van international decennium

Barryl A. Biekman

“Het is een grote eer die mij te beurt is gevallen. De keuze voor mij om een toespraak te houden op zo een bijzondere dag en bijzonder  moment, het is meer dan historisch. het is biblisch”, beschreef mevrouw Barryl Biekman haar blijdschap dat ze was geselecteerd om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) op 10 december, de Internationale Mensrechten Dag, toe te spreken.

Mevrouw Biekman is uit de vijf van de vijfenzeventig, uit de hele wereld genomineerde kandidaten van Afrikaanse afkomst, als de beste geselecteerd om de civiel society te vertegenwoordigen tijdens de launching van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het evenement heeft op 10 december jl. plaatsgevonden tijdens de 69e sessie van de VN Algemene Vergadering in New York. De missie van het Decennium is samengevat in de titel ervan: ‘Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’.

Barryl A. Biekman

Barryl A. Biekman

“Het is tekenend dat de Nederlandse pers en media geen aandacht hebben besteed aan deze bijzondere gebeurtenis. Ik was wel blij met de aanwezigheid van de Nederlandse VN Permanente vertegenwoordiger in New York. Ik heb het zeer gewaardeerd,” vertelt mevrouw Biekman.

Mevrouw Biekman is voorzitter van het Nederlands Landelijk Platform Slavernijverleden en is lid van het Durban Declaration and Program of Action (DDPA) en Decade monitoring en coördinatie werkgroep.

Mevrouw Biekman begon haar speech door duidelijk te maken dat mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd blij zijn met de instelling van het decennium maar dat zij er hard voor hebben moeten vechten voor de erkenning. “Het moet duidelijk worden gemaakt, dat de beslissing om een internationaal decennium te houden niet als een geschenk uit de hemel is komen vallen,” zei mevrouw Biekman. Verwijten gingen vooral uit naar alle landen die valse informatie hebben verspreid over de succesvolle Durban WCAR conferentie en over de Durban Verklaring.

DDPA en Anti-Semitisme

Er zijn in totaal drie VN Anti Racisme wereld conferenties georganiseerd. VN lidstaten waren pas bereid om slavenhandel, slavernij en kolonialisme, inclusief de trans Atlantische slavenhandel tijdens de derde wereld anti racisme conferentie te bespreken. Hieruit vloeide voort de Durban Verklaring dat slavenhandel, slavernij, kolonialisme en apartheid de grootste misdaden ooit tegen de mensheid zijn geweest. De evaluatie bijeenkomst in 2009, de zogenoemde Durban Review werd door 14 landen de geboycot. Een van deze landen is Nederland. Het bezwaar van Nederland over de DDPA ging erover dat de Wereldconferentie in 2001 gebruikt was om Israël in een kwaaddaglicht te stellen door in een paragraaf op te nemen dat de Palestijnen slachtoffer zijn van racisme.

Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad

De opvatting van Nederland werd versterkt door de toespraak tijdens de Durban review in 2009 van voormalig President van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, waarin hij stelling nam tegen het Zionisme die hij als een vorm van racisme veroordeelde. Vooral zijn verklaring dat de Holocaust niet heeft plaats gevonden, schoot in het verkeerde keelgat van de internationale gemeenschap. Zionisme was tijdens de eerste VN wereld anti racisme conferentie door de VN lidstaten veroordeeld als een racistisch systeem. In de tweede VN wereld anti racisme conferentie werd deze veroordeling teruggedraaid en werd het Apartheidssysteem veroordeeld als een racistisch systeem.

De uitspraken van Ahmadinejad werden onmiddelijk tegen gesproken door toenmalig Secretaris –generaal Ban Ki-moon. Er werd door Ban Ki-moon duidelijk gemaakt dat er VN-resoluties waren aangenomen waarbij Zionisme niet vergeleken kon worden met racisme en dat het plaats vinden van de Holocaust ondersteund wordt door historisch bewijs. De VN stelde ook dat de speech van Ahmadinejad niet paste in het doel van de Durban Review conferentie. De conferentie ging over de evaluatie over de uitvoering van de afspraken die in de DDPA waren vastgelegd.

Het DDPA is een instrument om tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid te strijden. “Het lanceren van het decennium vandaag is een grote overwinning voor de strijd voor erkenning en rechtvaardigheid. Centraal staat de uitvoering van de DDPA. Mevrouw Biekman hoopt dat er nu een punt achter de valse promotie over de inhoud van de DDPA wordt gezet en dat het uitgevoerd zal worden door de VN lidstaten. Het kan niet zo zijn, zegt mevrouw Biekman, dat van de meer dan tweehonderd paragrafen, de DDPA niet wordt uitgevoerd omdat 1 van de paragrafen gaat over racisme ten opzichte van de Palestijnen. Want dan kan ik niet anders denken dan dat er iets meer aan de hand is. Vooral naar de kant van de landen toe die zich schuldig hebben gemaakt en geprofiteerd hebben van de trans Atlantische slavernij en het systeem van Afrophobia hebben geïntroduceerd en dat zij een alibi proberen te verdedigen alsof de DDPA niet deugt.

Nederlandse slavernijverleden

Het decennium is in de ogen van mevrouw Biekman mogelijk gemaakt door de struggle van Pan Afrikaanse organisaties en het werk van de VN Working Group of Experts on People of African Descent. Mevrouw Biekman vervolgde: “…met speciale dank aan Dr, Mireille Fanon en Professor Dr. Verene Shepherd. Professor Dr. Shepherd is een van de onderzoekers binnen de VN Working Group of Experts on People of African Descent. De working group heeft Nederland nu twee keer bezocht, ze waren het meest geschrokken van de karikatuur Zwarte Piet. “We hebben redenen om blij te zijn met de oprichting van het decennium. Maar wij hebben ook redenen om teleurgesteld te zijn. Wij zien hoe de mensen van Afrikaanse afkomst er voor staan. De situatie verergert. Wij zijn op zoek naar concrete oplossingen door middel van het internationaal decennium,” zei mevrouw Biekman.

Het dood wurgen van een Afro-Amerikaanse man in de straten van New York, geeft de mensen van de Afrikaanse Diaspora hetzelfde gevoel van het niet kunnen ademen legde mevrouw Biekman uit. Mevrouw Biekman stelde dat de Afrikaanse Diaspora in solidariteit staat met demonstranten die om rechtvaardigheid strijden en vechten tegen institutioneel racisme. “De situatie laat duidelijk zien dat institutioneel racisme nog steeds leeft en dat de campagne tegen alle vormen van racisme, etnisch profileren, zowel symbolisch en psychologisch geweld intensiever gestreden moet worden. Zelfs de figuur van Zwarte Piet, binnen het jaarlijkse Nederlands historisch culturele Sinterklaasfeest is een probleem omdat het een negatieve stereotypering is van Afrikaanse (Zwarte) mensen en vergelijkbaar is met andere historisch culturele tradities,” zei mevrouw Biekman.

Het decennium zal ervoor moeten zorgen dat er erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling binnen de Afrikaanse Diaspora is. Mevrouw Biekman roept de internationale gemeenschap op om te helpen deze “Reparation Decennium” een groot success te maken.

 

Leave a comment:

comment(s)